JAKOŚĆ DANYCH

PLATFORMA ZARZĄDZANIA DANYMI (DMP) VS. MINIHURTOWNIE DANYCH: KLUCZOWE RÓŻNICE

Platformy zarządzania danymi (w skrócie z ang. DMP) to scentralizowane systemy, które gromadzą, integrują oraz przetwarzają duże ilości danych, w formatach ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, pochodzące z różnych źródeł.
Minihurtownie danych to warstwy dostępu do środowisk hurtowni informacji. Wewnętrzne zespoły firmowe i użytkownicy mają dostęp do konkretnych, zdefiniowanych podzestawów hurtowni danych zgodnie z ich potrzebami określonymi w minihurtowniach, zaś same hurtownie przetrzymują całą bazę danych firmy.

USŁUGI WSPARCIA DANYCH AXIA DIGITAL

Jakość danych stanie się coraz ważniejszym aspektem segmentu detalicznego. Zespoły AXIA Digital korzystają ze sprawdzonej i ścisłej metodologii w celu zapewniania jakości danych oraz odpowiedniego audytowania u klientów. Firmy mogą spodziewać się:

 • spotkań wstępnych, zapewniających przegląd obecnych procesów, sektora i celów,
 • szczegółowych analiz procesów danych z sugestiami ulepszeń,
 • spotkań kontynuacyjnych oraz prezentacji wyników końcowych,
 • zestawów rekomendacji, w tym najlepszych praktyk operacyjnych oraz studiów wykonalności,
 • Sets of recommendations, including best operational practices and feasibility studies
 • pełnej niezależności od konkretnych technologii.

Dzięki tej sprawdzonej metodologii AXIA Digital zapewnia zgodność oraz bezpieczeństwo wszystkich procedur jakości danych.

AUDYTY JAKOŚCIOWE BAZ DANYCH

Jakość informacji i baz danych staje się jednym z priorytetów dla działalności marketingowej i operacyjnej firm z sektora detalicznego. AXIA Digital przeprowadza regularne audyty jakościowe baz danych w celu:

 • oceny i udoskonalenia metod zbierania danych oraz ich źródeł,
 • centralizowania oraz standaryzacji procesów danych,
 • zwiększania poziomu szczegółowości,
 • oceny potencjału zwiększenia wiedzy o kliencie,
 • wprowadzania narzędzi do oceny potencjalnych klientów i segmentacji.

AUDYTY SKUTECZNOŚCI WIADOMOŚCI E-MAIL

Wiele firm z segmentu detalicznego ma problemy ze skutecznością kampanii e-mailowych, szczególnie jeśli współczynnik dostarczalności ciągle spada. Eksperci od marketingu AXIA Digital wielokrotnie skutecznie identyfikowali problemy wpływające na kampanie e-mail współczesnych sprzedawców detalicznych. Zespół potrafi:

 • analizować metody i wskaźniki skuteczności dostarczania,
 • oceniać infrastrukturę i konfigurację w celu identyfikacji problemów,
 • analizować poprzednie kampanie,
 • poprawiać praktyki komunikacyjne w celu zapewniania spójności z najlepszymi praktykami.

PROJEKTOWANIE DOSTOSOWANYCH SYSTEMÓW ZBIERANIA DANYCH

Każda strona i każda firma wymaga trochę innego zestawu danych o potencjalnych klientach i aktualnych klientach. Dlatego też eksperci z AXIA Digital specjalizują się w projektowaniu i wdrażaniu systemów zbierania danych dostosowanych do konkretnych potrzeb danej branży czy sektora. AXIA Digital korzysta ze strategii 5 kroków prowadzących do polepszenia jakości danych za pomocą wyspecjalizowanych systemów zbierania danych, czyli pracuje z firmami nad:

krok 1: trafianiem do odpowiednich klientów,
krok 2: określaniem najlepszych danych do zbierania,
krok 3: promowaniem marki i konwersją gości w potencjalnych klientów,
krok 4: zachęcaniem potencjalnych klientów do zostania kontaktami przez spersonalizowane treści,
krok 5: badaniem powodzenia kampanii zbierania danych.
Dzięki współpracy z AXIA Digital przy projektowaniu dostosowanych systemów zbierania danych firmy mogą pobierać więcej danych i budować mocniejsze relacje z klientami, zmieniając ich w regularnych klientów.

JAKOŚĆ DANYCH TO KWESTIA REPUTACJI

Jakość danych nie jest już jedynie wewnętrzną, operacyjną sprawą, która może upraszczać lub opóźniać działania. W epoce cyfrowej jakość danych jest poddawana ocenie publicznej i może wpłynąć na reputację firmy. Choć wycieki danych mogą być powstrzymywane przez surowe zabezpieczenia, większość firm ma problem z polepszaniem wiarygodności oraz jakości danych przechowywanych w bazach.
AXIA Digital zapewnia wiedzę na temat jakości danych w celu ochrony reputacji swoich klientów. Zespół specjalizuje się w analizie oraz ulepszaniu jakości danych, aby gwarantować wiarygodność strony wysyłającej, co przekłada się na skuteczność kampanii. Jedną z usług oferowanych przez AXIA Digital jest ocena oraz modyfikacja danych kontaktowych w celu zapewnienia dobrej jakości informacji.

PRACUJ Z AXIA DIGITAL NAD LEPSZYM ZARZĄDZANIEM JAKOŚCIĄ DANYCH

AXIA Digital pracuje z firmami w celu oceny jakości baz danych, które stanowią fundamenty współczesnych działań e-commerce. Firmy, które pracują z AXIA Digital, zawsze odnotowują lepsze wskaźniki dostarczania wiadomości w kampaniach, wyższe zwroty z inwestycji w marketing e-mailowy oraz rosnącą satysfakcję klientów. Po spotkaniu z konsultantem AXIA Digital firmy otrzymują szczegółowe wyniki audytu jakości danych wraz z zaleceniami co do kroków, które należy podjąć w celu identyfikacji lub usunięcia wszelkich potencjalnie szkodliwych danych, takich jak nieprawidłowe lub nieprawdziwe adresy e-mail. Praca z AXIA Digital prowadzi do długoterminowych ulepszeń rezultatów marketingowych i poprawy reputacji firmy.

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.