DIGITALISATION OF STORES

TERMINALE INTERAKTYWNE

Współcześni klienci wymagają takiego samego poziomu doświadczenia oraz satysfakcji od wszystkich kanałów sprzedażowych. Aby sprostać tym wymaganiom, a nawet je przekroczyć, AXIA Digital usuwa granice między sprzedażą fizyczną a elektroniczną.

PLATFORMA WEB-TO-STORE BRIDGE

AXIA Digital oferuje technologię BRIDGE, w pełni zintegrowaną platformę marketingową online-to-offline, która umożliwia markom oraz sieciom sklepów przechwytywanie lokalnego ruchu mobilnego i desktopowego oraz jego konwersję na sprzedaż w sklepie tradycyjnym.

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.