MARKETPLACE & E-COMMERCE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Transformacja cyfrowa dla sektora detalicznego nie polega tylko i wyłącznie na uruchomieniu platformy marketplace, ale przede wszystkim na zmianie sposobu funkcjonowania firmy. AXIA Digital potrafi zarządzać tak kluczową zmianą.

PLATFORMY MARKETPLACE B2C i B2B

Platforma marketplace zapewnia bezpieczne transakcje sieciowe między kupującymi i sprzedającymi różne towary. Platformy marketplace to strategiczne narzędzie poziomu operacyjnego, które napędza zyski w sprzedaży wielokanałowej.

E-COMMERCE IMPLEMENTATION

 

Magento is a leading Open Source e-Commerce solution, offering unprecedented flexibility and control. Magento was conceived starting from the idea that each e-commerce project is unique of its kind, since there are not two identical businesses.

PIM – ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O PRODUKTACH

Systemy zarządzania informacją o produktach (w skrócie, z ang., PIM) pomagają centralizować i systematyzować informacje marketingowe i techniczne powiązane z listami i katalogami produktów. AXIA Digital specjalizuje się we wdrażaniu systemów PIM oraz zarządzaniu nimi dla szerokiego zakresu klientów z segmentu sprzedaży detalicznej. Poniżej przedstawiamy korzyści, jakie PIM zapewniają środowiskom sprzedaży cyfrowej oraz e-commerce.

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.