ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

TWORZENIE ODPOWIEDNIEJ STRATEGII

Transformacja cyfrowa dla sektora detalicznego nie polega tylko i wyłącznie na uruchomieniu platformy marketplace, ale przede wszystkim na zmianie sposobu funkcjonowania firmy. AXIA Digital potrafi zarządzać tak kluczową zmianą

Krok 1:

Pozycjonowanie

Dzięki sprawdzonej wiedzy w sektorze detalicznym nasz zespół jest w stanie opracować najlepsze pozycjonowanie.

Krok 2:

Planowanie biznesowe

Zespół wykorzystuje badania rynku oraz konsumentów, aby pomóc klientom zrozumieć szanse i wyzwania.

Krok 3:

Wprowadzenie najlepszych praktyk

Dzięki doświadczeniu operacyjnemu zespół wspiera tworzenie zapewniającej powodzenie platformy.

MODEL BIZNESOWY MARKETPLACE

 

Badania oraz liczne analizy przypadków dowodzą, że platformy typu marketplace stanowią potężne narzędzie w segmencie e-commerce. AXIA Digital pracuje z klientami, którzy chcą uruchomić swoją własną platformę marketplace.

Podczas planowania tego rodzaju platformy należy zadać sobie kilka ważnych pytań:

 • Jakie produkty i jakich sprzedawców chce przyciągnąć do siebie firma?
 • Czy firma jest gotowa na zarządzanie platformą, czy trzeba zatrudnić do tego nowe osoby?
 • Z jakiego oprogramowania ma korzystać platforma i jakiego partnera wybrać do jej stworzenia?
 • Jaki model przychodów powinna ona stosować?
 • Jaki jest jej cel biznesowy?

Uruchomienie platformy e-commerce marketplace nie polega jedynie na wprowadzeniu rozwiązania sieciowego. Aby uzyskać dobre rezultaty, potrzebne są odpowiednie umiejętności.

WSPIERANIE ZARZĄDZANIA PLATFORMĄ

Decyzja o uruchomieniu platformy typu Marketplace jest pierwszym krokiem na drodze do optymalnego wykorzystania trendów transformacji cyfrowej w segmencie detalicznym. AXIA Digital wspiera klientów za pomocą know-how w tym zakresie.

AXIA Digital zapewnia wsparcie w obszarach, które wpływają na uruchomienie platformy Marketplace:

 • tworzenie ram projektu, benchmarków i badań,
 • przygotowywanie postępowania przetargowego,
 • tworzenie schematów analiz dla dostawców,
 • przygotowywanie szczegółowych specyfikacji funkcjonalnych,
 • tworzenie technicznych Raportów Walidacji.
AXIA Digital zapewmi uruchamienie platformy Marketplace na czas i z zachowaniem wydajności kosztowej.

URUCHAMIANIE PLATFORMY MARKETPLACE

Firmy gotowe do uruchomienia platformy marketplace współpracują z AXIA Digital, aby platforma już od pierwszego dnia po uruchomieniu działała bez zarzutu.

Dzięki innowacyjnym usługom marketplace AXIA Digital jest w stanie wdrażać oraz uruchamiać platformy marketplace, jak również nimi zarządzać. Wiedza zespołu w tym zakresie obejmuje:

 • tworzenie oraz rozwijanie ram projektu,
 • zarządzanie platformami marketplace (od procesu przetargowego przez tworzenie specyfikacji funkcjonalnych aż po raporty walidacyjne),
 • projekt i interfejs użytkownika,
 • zarządzanie programowaniem, rozwojem oraz zmianami,
 • tworzenie map drogowych dla kupujących i sprzedających.
Firmy mogą być na różnych etapach pracy z platformami marketplace – od zastanawiania się nad ich wdrożeniem po uruchamianie. AXIA Digital oferuje wyspecjalizowane i zaawansowane usługi zarządzania projektami dla platform marketplace na każdym etapie ich rozwoju.

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.