PIM – ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI O PRODUKTACH

CZYM JEST PIM?

Systemy zarządzania informacją o produktach (w skrócie, z ang., PIM) pomagają centralizować i systematyzować informacje marketingowe i techniczne powiązane z listami i katalogami produktów. AXIA Digital specjalizuje się we wdrażaniu systemów PIM oraz zarządzaniu nimi dla szerokiego zakresu klientów z segmentu sprzedaży detalicznej. Poniżej przedstawiamy korzyści, jakie PIM zapewniają środowiskom sprzedaży cyfrowej oraz e-commerce.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PIM

PRACUJ Z WIĘKSZĄ
ILOŚCIĄ DANYCH

  • Zbieraj dane z różnorodnych źródeł, w tym z firmowych systemów ERP czy baz danych dostawców.
  • Zdefiniuj i zbieraj pakiety danych do integracji z katalogiem e-commerce.
  • Ustaw priorytety dla różnych źródeł danych.

PREZENTUJ DOBREJ JAKOŚCI KATALOGI

  • Sporządzaj lepsze opisy dzięki informacjom marketingowym i technicznym.
  • Klasyfikuj produkty i łącz je z odpowiednimi katalogami.
  • Tłumacz opisy na różne języki.
  • Zarządzaj wydajniej cyklem życiowym danych dziękilepszej jakości informacji.

ROZWIJAJ ZRÓŻNICOWANE
KANAŁY

  • Zarządzaj wieloma kanałami sprzedaży: od e-commerce, przez druk i urządzenia mobilne, po platformy Marketplace.
  • W łatwy sposób dopasowuj katalogi i dane do każdego kanału.
  • Upraszczaj drukowanie broszur przez wysyłanie danych bezpośrednio do oprogramowania web-to-print.

CO DAJE SYSTEM PIM?

Systemy PIM poprawiają jakość oraz zgodność informacji o produktach w różnych kanałach.

Umożliwiają łatwiejsze i szybsze wprowadzanie nowych dystrybutorów i dostawców danych.

System PIM może służyć jako główne repozytorium informacji o produktach.

KTO POTRZEBUJE SYSTEMU PIM?

Pracownicy marketingu, którzy uważają, że świetna podróż klienta jest kluczowa dla sukcesu e-commerce typu omnichannel.

Menedżerowie zarządzania danymi, którzy potrzebują danych, spójnych i dobrą strukturą.

Kupujący, którzy chcą budować silne relacje z dostawcami.

Kierownicy e-commerce, którzy rozumieją wpływ informacji o produktach na sprzedaż.

JAKIEGO RODZAJU DANE ZBIERAJĄ SYSTEMY PIM?

Dane marketingowe, w tym opisy produktów, historię oraz etykiety

Pliki multimedialne, takie jak obrazy, pliki PDF lub wideo

Dane techniczne, w tym wymiary lub składniki

Treści tworzone przez użytkowników, takie jak komentarze czy oceny.

DLACZEGO SPRZEDAWCY DETALICZNI POTRZEBUJĄ SYSTEMÓW PIM?

Systemy PIM zostały stworzone po to, aby ułatwiać obsługę dużych ilości różnego rodzaju informacji produktowych. Wyobraźmy sobie dziesiątki czy setki tysięcy SKU, niezliczone atrybuty i prawie że nieskończoną liczbę obrazów i opisów produktów spływające nieprzerwanie od dostawców i lądujące w jednym, zorganizowanym systemie. Tak właśnie działa system PIM i dlatego AXIA Digital pomaga klientom we wdrażaniu takich rozwiązań, aby mogli radzić sobie z rosnącym stopniem skomplikowania cyfrowej sprzedaży detalicznej. Zespół AXIA Digital wspiera sprzedawców detalicznych w dynamicznym świecie zakupów cyfrowych poprzez wprowadzanie systemów PIM w 5 kluczowych krokach.

KROK 1: CENTRALIZACJA INFORMACJI O PRODUKTACH W JEDNYM MIEJSCU

Dzięki AXIA Digital sprzedawcy mogą być pewni, że różne źródła danych łączą się z jednym systemem PIM, a zespoły sprzedaży i wsparcia mogą korzystać z biblioteki referencyjnej, która odpowiada potrzebom epoki cyfrowej. Wszystkie zmiany danych produktowych są przetwarzane w uproszczony sposób.

KROK 2: DYSTRYBUCJA DANYCH PRODUTKOWYCH WE WSZYSTKICH KANAŁACH

Po etapie centralizacji AXIA Digital pracuje z klientami, aby zagwarantować, że wszystkie dane i informacje są odpowiednio rozprowadzane po wszystkich kanałach. Wszystkie systemy PIM rekomendowane klientom są wyposażone w interfejsy łączące się z niemalże każdą platformą e-commerce.

KROK 3: UPROSZCZENIE WDRAŻANIA DOSTAWCÓW

Sprzedawcy detaliczni często pracują z ogromną liczbą dostawców, którzy dostarczają dokumenty, arkusze czy media w różnych formatach. System PIM rekomendowany przez AXIA Digital łatwo tworzy zasady i procedury, które gwarantują otrzymywanie odpowiedniego rodzaju danych od wszystkich dostawców.

KROK 4: URUCHOMIENIE RÓŻNYCH WERSJI JĘZYKOWYCH

Systemy PIM wspierają do 210 różnych wersji językowych, zaś dedykowany interfejs językowy ułatwia tłumaczenie oraz lokalizację. AXIA Digital sprawia, że firmy detaliczne z łatwością uruchamiają różne wersje językowe katalogów produktów i opisów, aby wspierać rozwój zagraniczny.

KROK 5: SKRÓCENIE CZASU WPROWADZANIA PRODUKTÓW NA RYNEK

Po uproszczeniu operacji administracyjnych i przygotowaniu wersji międzynarodowych dla stron e-commerce klienci często pracują z AXIA Digital nad optymalnym wykorzystaniem systemu PIM w celu skrócenia czasu wprowadzenia produktów na rynek z wykorzystaniem różnych kanałów, czerpiąc w ten sposób dodatkowe korzyści z wdrożonych rozwiązań PIM.

DORADZTWO AXIA DIGITAL

Różnorodne korzyści zapewniane przez system PIM sprawiają, że wiele firm zwraca się do AXIA Digital z prośbą o eksperckie porady dotyczące planowania oraz wdrażania systemów PIM. Zespół zapewnia, że instalacje PIM są dostosowane do potrzeb klienta i przeprowadzane na czas oraz zgodnie z budżetem.

ANALIZA BIZNESOWA AXIA DIGITAL

Przed wprowadzeniem systemu PIM sprzedawcy detaliczni muszą zainwestować czas w zaprojektowanie ogólnej architektury systemu oraz zdefiniowanie struktur i taksonomii. Analiza biznesowa AXIA Digital pomaga w tych procesach dzięki umiejętnej identyfikacji celów, luk i ryzyka projektowego za pomocą sprawdzonej metodologii i serii warsztatów identyfikacyjnych.

DORADZTWO TECHNICZNE AXIA DIGITAL

Po zdefiniowaniu ogólnej architektury oraz struktur systemu PIM firmy często proszą AXIA Digital o pomoc przy tworzeniu specyfikacji technicznej systemu oraz określaniu wymagań nowego systemu. Zespół posiada odpowiedni know-how techniczny, aby pomóc firmom w owocnym procesie decyzyjnym.

AUDYTY Z AXIA DIGITAL

AXIA Digital przeprowadza audyty biznesowe oraz techniczne, aby upewnić się, że systemy PIM wykorzystywane są optymalnie. Zespół profesjonalnie analizuje struktury katalogów, sprawdzając zgodność z regułami i standardami biznesowymi oraz weryfikując kod w poszukiwaniu najlepszych praktyk. Sprawdza również instalacje serwerów, aby zagwarantować pełną optymalizację, bezpieczeństwo oraz łatwość zarządzania. Ponadto klienci AXIA Digital otrzymują zestaw szczegółowych instrukcji z wytycznymi dotyczącymi tego, jak poprawić system PIM, aby jak najlepiej służył klientom i zwiększał produktywność pracowników.
Zainteresowany usługami AXIA Digital?

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED.